Marketing

Sistemi mund të krijojë një ndërtesë të tërë me teknologji 3-D

2017-09-04T12:25:59+00:00

Sistemi mund të krijojë një ndërtesë të tërë 3-D

Lista e materialeve që mund të prodhohen me shtypjen 3-D është rritur për të përfshirë jo vetëm plastika, por edhe metal, qelq, madje edhe ushqim. Tani, hulumtuesit e MIT po zgjerojnë listën më tej, me hartimin e një sistemi që mund të shtypë 3-D strukturën bazë të

Sistemi mund të krijojë një ndërtesë të tërë me teknologji 3-D 2017-09-04T12:25:59+00:00