Loading...
Sherbimet 2019-08-13T13:20:22+00:00

Keni Një Projekt Ndërtimi Me Të Cilin Mund Të Ndihmojmë?

Kontaktoni Me Ne

Ambiente banimi 1+1

Ne ndërtojmë dhe ofrojmë për shitje për klientët tanë objekte mjaft cilësore me sipërfaqe dhe profile të larmishme, me mjaft stil në ndërtim dhe me çmime konkuruese.

Siperfaqe Banimi: 59.45 m2

Siperfaqe e Perbashket: 8.38 m2

Siperfaqe Totale: 67.83 m2

Objektet tona karakterizohen nga eleganca dhe cilësia e materialeve të përdorura. Apartamentet dallohen menjëherë për klasin e lartë të energjisë arritur falë teknikave ndërtuese më moderne e estetike.

Siperfaqe Banimi : 66.10 m2

Siperfaqe e Perbashket: 8.72 m2

Siperfaqe Totale: 74.82 m2

Duke kontaktuar me Reno Construction, ju do të bëni investimin e duhur, në kohën dhe vendin e duhur!

Ambiente banimi 2+1

Ne ndërtojmë dhe ofrojmë për shitje për klientët tanë objekte mjaft cilësore me sipërfaqe dhe profile të larmishme, me mjaft stil në ndërtim dhe me çmime konkuruese.

Siperfaqe Banimi: 96.65 m2

Siperfaqe e Perbashket: 14.5 m2

Siperfaqe Totale: 111.15 m2

Siperfaqe Banimi: 101 m2

Siperfaqe e Perbashket: 14.24 m2

Siperfaqe Totale: 115.24 m2

Siperfaqe Banimi: 97.92 m2

Siperfaqe e Perbashket: 13.8 m2

Siperfaqe Totale: 111.72 m2

Siperfaqe Banimi: 98.72 m2

Siperfaqe e Perbashket: 13.92 m2

Siperfaqe Totale: 112.67 m2

Objektet tona karakterizohen nga eleganca dhe cilësia e materialeve të përdorura. Apartamentet dallohen menjëherë për klasin e lartë të energjisë arritur falë teknikave ndërtuese më moderne e estetike.

Duke kontaktuar me Reno Construction, ju do të bëni investimin e duhur, në kohën dhe vendin e duhur!

Ambiente banimi 3+1

Ne ndërtojmë dhe ofrojmë për shitje për klientët tanë objekte mjaft cilësore me sipërfaqe dhe profile të larmishme, me mjaft stil në ndërtim dhe me çmime konkuruese.

Siperfaqe Banimi: 128.94 m2

Siperfaqe e Perbashket: 19.34 m2

Siperfaqe Totale: 148.28 m2

Objektet tona karakterizohen nga eleganca dhe cilësia e materialeve të përdorura. Apartamentet dallohen menjëherë për klasin e lartë të energjisë arritur falë teknikave ndërtuese më moderne e estetike.

Siperfaqe Banimi : 131.37 m2

Siperfaqe e Perbashket: 17.34 m2

Siperfaqe Totale: 148.71 m2

Duke kontaktuar me Reno Construction, ju do të bëni investimin e duhur, në kohën dhe vendin e duhur!

Ndërtimi i Hapësirave Frymëzuese

Ne ndërtojmë dhe ofrojmë për shitje për klientët tanë objekte mjaft cilësore me sipërfaqe dhe profile të larmishme, me mjaft stil në ndërtim dhe me çmime konkuruese.

services-tabs-139154408

Reno Construction është e specializuar në ndërtime apartamentesh e komplekse banimi. Ne ndërtojmë e ofrojmë për shitje për klientët tanë: garsoniere, apartamente 1+1, 2+1, 3+1, garazhe etj.

Objektet tona karakterizohen nga eleganca dhe cilësia e materialeve të përdorura. Apartamentet dallohen menjëherë për klasin e lartë të energjisë arritur falë teknikave ndërtuese më moderne e estetike.

services-tabs-139154408

Duke kontaktuar me Reno Construction, ju do të bëni investimin e duhur, në kohën dhe vendin e duhur!

Ndërtimi i Hapësirave Frymëzuese

Ne ndërtojmë dhe ofrojmë për shitje për klientët tanë objekte mjaft cilësore me sipërfaqe dhe profile të larmishme, me mjaft stil në ndërtim dhe me çmime konkuruese.

services-tabs-139154408

Reno Construction është e specializuar në ndërtime apartamentesh e komplekse banimi. Ne ndërtojmë e ofrojmë për shitje për klientët tanë: garsoniere, apartamente 1+1, 2+1, 3+1, garazhe etj.

Objektet tona karakterizohen nga eleganca dhe cilësia e materialeve të përdorura. Apartamentet dallohen menjëherë për klasin e lartë të energjisë arritur falë teknikave ndërtuese më moderne e estetike.

services-tabs-139154408

Duke kontaktuar me Reno Construction, ju do të bëni investimin e duhur, në kohën dhe vendin e duhur!

Kontakto Sot Me Ne