Çfarë roli luajnë kontraktorët në ndërtimin e gjelbër?

Çfarë roli luajnë kontraktorët në ndërtimin e gjelbër?

Pronarët dhe arkitektët janë zakonisht nxitësit e dizajnit të qëndrueshëm, nëse qëllimet e tyre janë për të arritur një certifikim si LEED ose thjesht për të siguruar sa pak ndikim negativ mjedisor të jetë e mundur gjatë ciklit të jetës së ndërtesës.

Kontraktorët, gjithashtu, janë në gjendje të ndikojnë se si mund të jetë një projekt i gjelbër, si gjatë ndërtimit ashtu edhe pas përfundimit. Pas të gjitha, ajo merr buy-in dhe pronësinë nga të gjitha palët e interesuara për të arritur ambiciet e gjelbra të një projekti. Me klientët e investuar dhe produktet dhe sistemet për të bërë punën, kontraktorët sot mund të bëjnë më shumë ndikim në qëndrueshmërinë se kurrë më parë.

Kontraktorët zakonisht janë ata që i urdhërojnë materialet për një projekt. Si i tillë, ata duhet të jenë në gjendje të hershme të mjaftueshme për të nxjerrë artikuj specialiteti në kohë për të përmbushur orarin e ndërtimit dhe energjinë e projektit dhe qëllimet e tjera të performancës.

Përfshirja e hershme gjithashtu u jep kontraktuesve mundësinë për të lundruar në procesin e dorëzimit, në të cilin arkitekti ose anëtar i ekipit tjetër të projektimit shqyrton detajet e projektit dhe të produktit nga nënkontraktorët dhe furnizuesit. Kontraktorët nganjëherë i lënë elementët kritikë si zinxhiri i pronësisë për materiale të caktuara, tha Schuster, i cili mund të jetë një kërkesë e certifikimit LEED. Në një situatë të tillë, arkitekti do të kërkonte që kontraktuesi të rishikojë dhe të rifillojë paketën e tij materiale, sepse duke përdorur materialet e duhura mund të jetë dallimi në mes të certifikimit apo jo, tha Schuster.

2017-08-29T13:27:42+00:00