Construction

Sistemi mund të krijojë një ndërtesë të tërë me teknologji 3-D

2017-09-04T12:25:59+00:00

Sistemi mund të krijojë një ndërtesë të tërë 3-D

Lista e materialeve që mund të prodhohen me shtypjen 3-D është rritur për të përfshirë jo vetëm plastika, por edhe metal, qelq, madje edhe ushqim. Tani, hulumtuesit e MIT po zgjerojnë listën më tej, me hartimin e një sistemi që mund të shtypë 3-D strukturën bazë të

Sistemi mund të krijojë një ndërtesë të tërë me teknologji 3-D 2017-09-04T12:25:59+00:00

Çfarë roli luajnë kontraktorët në ndërtimin e gjelbër?

2017-08-29T13:27:42+00:00

Çfarë roli luajnë kontraktorët në ndërtimin e gjelbër?

Pronarët dhe arkitektët janë zakonisht nxitësit e dizajnit të qëndrueshëm, nëse qëllimet e tyre janë për të arritur një certifikim si LEED ose thjesht për të siguruar sa pak ndikim negativ mjedisor të jetë e mundur gjatë ciklit të jetës së ndërtesës. Kontraktorët, gjithashtu, janë në gjendje

Çfarë roli luajnë kontraktorët në ndërtimin e gjelbër? 2017-08-29T13:27:42+00:00

Çfarë roli luajnë kontraktorët në ndërtimin e gjelbër?

2017-08-29T13:07:07+00:00

Çfarë roli luajnë kontraktorët në ndërtimin e gjelbër?

Pronarët dhe arkitektët janë zakonisht nxitësit e dizajnit të qëndrueshëm, nëse qëllimet e tyre janë për të arritur një certifikim si LEED ose thjesht për të siguruar sa pak ndikim negativ mjedisor të jetë e mundur gjatë ciklit të jetës së ndërtesës. Kontraktorët, gjithashtu, janë në gjendje

Çfarë roli luajnë kontraktorët në ndërtimin e gjelbër? 2017-08-29T13:07:07+00:00