House Building

Çfarë roli luajnë kontraktorët në ndërtimin e gjelbër?

2017-08-29T13:27:42+00:00

Çfarë roli luajnë kontraktorët në ndërtimin e gjelbër?

Pronarët dhe arkitektët janë zakonisht nxitësit e dizajnit të qëndrueshëm, nëse qëllimet e tyre janë për të arritur një certifikim si LEED ose thjesht për të siguruar sa pak ndikim negativ mjedisor të jetë e mundur gjatë ciklit të jetës së ndërtesës. Kontraktorët, gjithashtu, janë në gjendje

Çfarë roli luajnë kontraktorët në ndërtimin e gjelbër? 2017-08-29T13:27:42+00:00

Çfarë roli luajnë kontraktorët në ndërtimin e gjelbër?

2017-08-29T13:07:07+00:00

Çfarë roli luajnë kontraktorët në ndërtimin e gjelbër?

Pronarët dhe arkitektët janë zakonisht nxitësit e dizajnit të qëndrueshëm, nëse qëllimet e tyre janë për të arritur një certifikim si LEED ose thjesht për të siguruar sa pak ndikim negativ mjedisor të jetë e mundur gjatë ciklit të jetës së ndërtesës. Kontraktorët, gjithashtu, janë në gjendje

Çfarë roli luajnë kontraktorët në ndërtimin e gjelbër? 2017-08-29T13:07:07+00:00